Η πλατεία με τα λοντάρια …

Η πόλη με τις πλατείες…

Το 1829 ο Σταμάτης Βούλγαρης, απεσταλμένος  του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, πρότεινε το Σχέδιο Πόλεως της πόλης των Πατρών. Το σχέδιο απέβλεπε στην δημιουργία της Πάτρας από την αρχή, αφού η πόλη είχε καταστραφεί εξ ολοκλήρου κατά  την επανάσταση. Το σχέδιο περιελάμβανε ανάπτυξη της νέας πόλης δίπλα στην παλιά με κάθετους και οριζόντιους δρόμους και νέες μεγάλες πλατείες. Η κεντρική πλατεία στο σχέδιο αυτό – που δεν εκτελέστηκε ποτές εξ ολοκλήρου – ήταν η σημερινή Πλατεία Γεωργίου.

 

Η πλατεία…

Η Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α΄ είναι η πιο γνωστή πλατεία της Πάτρας. Κατά καιρούς έχει αλλάξει πολλές ονομασίες: Δημοκρατίας, Καλαμογδάρτη (καθώς εδώ ο Περικλής Καλαμογδάρτης ανέγνωσε, το 1843, το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας), Όθωνος, Κεντρική, Θωμοπούλου, Εθνική, Παλλιγενεσίας και από το 1863 λέγεται Γεωργίου Α’ προς τιμήν του βασιλέως Γεωργίου Α’.

Την πλατεία κοσμούν τα περίφημα σιντριβάνια και περιμετρικά σώζονται ακόμα νεοκλασικά κτίρια, και με δημοφιλέστερο το θέατρο «Απόλλων», έργο Ερνέστου Τσίλλερ.

Η πλατεία με τα σιντριβάνια…

«Εις πλατείαν Γεωργίου Α’ εστήθησαν την 28-6-1874. Ήλθον εκ Γαλλίας. Το εν έχει Πάνα και το άλλον αρχαίαν κόρην, αμφότερα με λέοντες. Ήλθον το 1874 από την Γαλλικήν Εταιρείαν υδραυλικών έργων της εποχής εν Πάτραις, εδείχθη ενδιαφέρον και τα ηγόρασεν ο Δήμος Πατρέων και τα δύο, αντί 70.000 δρχ. τότε…»

Για τα σιντριβάνια της Πλατείας Γεωργίου, από το λήμμα «αναβρυτήρια» του «Ιστορικού Λεξικού των Πατρών» του Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου.

Τα σιντριβάνια με τα λιοντάρια…

«Το κοινόν της πόλεως από τινών ημερών συρρέει περίεργον εις την πλατείαν του Γεωργίου προς θέαν των υδραυλικών έργων της Γαλλικής εταιρείας. Μέχρι της ημέρας ταύτης εστήθη το εν των αναβρυτηρίων, περί ου οι ειδότες λέγουσι ότι είναι όμοιον των εν Παρισίοις…

Το ύψος αυτού ανέρχεται εις 7 μέτρα, συνίσταται δε εις στήλην πλατείαν εξ ορυχάλκου, εν μέσω της οποίας εύρηται κυκλοτερής πλατεία βάσις, ην υποβαστάζουσι λέοντες ή σφίγγες πτερωταί, ικανού μεγέθους, εκ των στομάτων των οποίων θέλει εξέρχεσθαι ύδωρ…» Για το πρώτο σιντριβάνι της πλατείας και τα λιοντάρια του, από την αθηναϊκή εφημερίδα «Στοά», αναδημοσίευση πατρινής εφημερίδας «Σκύλος», τον  Ιούνιο του 1874

Τα λιοντάρια…

Το κάθε σιντριβάνι κοσμείται από τέσσερα θαυμάσια μπρούτζινα φτερωτά λιοντάρια, ενώ στην κορυφή του μεν «κάτω» σιντριβανιού στέκεται μια υδροχόος, του δε «πάνω» ένας αυλητής.

Τα σιντριβάνια και τα λιοντάρια τους αποτελούν σημείο αναφοράς της κεντρικής πλατείας της Πάτρας  και αναγνωρίσιμο τοπόσημο της πόλης.

Το ένατο λιοντάρι…

Από τον Μάρτιο του 2017 στην Πλατεία Γεωργίου υπάρχει και ένα… ένατο λιοντάρι, πέρα από τα οκτώ των περίφημων σιντριβανιών.

Φιλοτεχνήθηκε και κοσμεί την είσοδο του «King George Hall» ενός σύγχρονου πολυχώρου που στεγάζεται σε ένα από τα εμβληματικά κτίρια που βρίσκονται επί της πλατείας, στο κάτω μέρος, στη συμβολή με την οδό Γεροκωστοπούλου.