Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες

Κοινωνικές
 • Δεξίωση Γάμου
 • Δεξίωση Βάπτισης
 • Εορταστικές Εκδηλώσεις
 • Ιδιωτικές Εκδηλώσεις
 • Cocktail * Dinners
 • Galla
 • Parties
 • Bazzar
Εταιρικές
 • Συνέδρια – Συνδιασκέψεις
 • Ημερίδες – Παρουσιάσεις
 • Σεμινάρια – Workshops
 • Συνεντεύξεις Τύπου – Ομιλίες
 • Εκθέσεις Προϊόντων
 • Business Meetings – Dinners
 • Γευσιγνωσία – Οινογνωσία
 • Fashion Events- Photo shooting
Πολιτιστικές
 • Παρουσιάσεις Βιβλίων
 • Εκθέσεις
 • Προβολές
 • Μουσικές Εκδηλώσεις
 • Εργαστήρια
 • Δρώμενα
 • Αναλόγια

Διεύθυνση

Πλατεία Γεωργίου 1Α,
26221, Πάτρα

τηλέφωνα

Σταθερό: +30 2610 243 003
Mobile: +30 6944 970 838

email

info@kinggeorgehall.gr